ekosomeetta – mitä, mikä, kuka?

ekosomeetta sai alkunsa, kun yrittäjä Sari Ahokainen huomasi, ettei pienille yrityksille ollut optimaalista keinoa kumppanuusmarkkinointiin. Kumppanuusmarkkinointi voi parhaimmillaan olla erittäin tehokas keino saavuttaa potentiaalisia asiakkaita, mutta olemassa olevat kumppanuusmarkkinointiverkostot on selkeästi suunniteltu suurempien yritysten tarpeisiin. Kumppanuusmarkkinoinnin aloittaminen onkin yleensä haasteellisinta juuri niille, jotka todennäköisesti hyötyisivät siitä kaikkein eniten.

 

ekosomeetta poikkeaa muista kumppanuusmarkkinointiverkostoista monin tavoin. ekosomeetta ei edusta yrityksiä ja tuotteita laidasta laitaan, vaan suosii suomalaista ja pyrkii edistämään vastuullista, ekologista tuotantoa. ekosomeetta pyrkii myös siihen, että yrityksille ja vaikuttajille syntyisi aito, pitkäkestoinen yhteistyösuhde, jossa vaikuttajat rehellisesti, omakohtaisiin kokemuksiin perustuen suosittelevat yritysten tuotteita ja palveluja.

 

Suomessa on paljon upeita yrityksiä, joilla on laadukkaita, vastuullisesti tuotettuja ekologisia tuotteita, mutta koska toiminta on pientä ja kasvaminen vaikeaa, ne eivät tavoita suurta yleisöä. Moni yritys kaatuu ennen kuin on päässyt osoittamaan täyden potentiaalinsa. ekosomeetan toiminta kannustaa pientä, mutta soveltuu mainiosti myös suuremman yrityksen tarpeisiin. Kun mahdollisimman moni vastuullinen yritys tekee yhteistyötä, näkyvyys kasvaa jokaisella. Tämä toivon mukaan lisää ekologisten tuotteiden kysyntää kokonaisuudessaan.

 

ekosomeetta lähti liikkeelle kumppanuusmarkkinointiverkostona, mutta ajan saatossa sen toiminta on laajentunut. ekosomeetta haluaa edistää vastuullisten yritysten näkyvyyttä myös verkoston ulkopuolella ja tekee yhteistyötä yritysten kanssa monin eri tavoin. Oleellisinta on esitellä yleisölle vaihtoehtoja astetta vastuullisempaan kuluttamiseen. ekosomeetan sivustosta onkin rakentunut kanava, jonka kautta kuluttajat voivat löytää parempia vaihtoehtoja arkeensa. Sivustolla esitellään sekä tuotteita että palveluja liittyen muun muassa hyvinvointiin, ravitsemukseen, pukeutumiseen, kauneudenhoitoon, kodinhoitoon ja sisustukseen.

 

ekosomeetan takana toimiva Sari Ahokainen ei koe olevansa ituhippi eikä viherpiipertäjä – ei hyvässä eikä pahassa. Muutama vuosi sitten valtaosa sivustolla esiteltävistä yrityksistä ja tuotteista oli Sarillekin vielä tuntemattomia. ekosomeetta on siis vaihtoehtojen tutkimista ja uuden oppimista myös ekosomeetan perustajalle.

 

Välillä teen huonompia ja välillä parempia valintoja. Välillä valintoja ohjaa valitettavasti myös raha. Täydellisyyteen en edes pyri, vaan joskus arkea on pakko helpottaa oikomalla. Sallivuuden koen tärkeäksi, oli kyse sitten omasta taikka muiden toiminnasta. Monesti jokin valinta tehdään vain, koska paremmasta ei tiedetä. Tavoitteena onkin tiedon kartuttaminen ja vaihtoehtojen löytäminen, mikä kenties asteittain lisää myös parempien valintojen todennäköisyyttä. Yksikin astetta vastuullisempi valinta on askel parempaan.

 

Vuodelle 2023 on luvassa monia mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja ja yritysesittelyjä! Pysythän kuulolla?